Velkommen til Cetec ApS

tom_guldahl_clausen

Baggrunden

Cetec ApS blev etableret i 2014, af Tom Clausen, efter i en årrække og have været direktør og medejer af REEFT A/S. I 2014 blev det besluttet at REEFT A/S skulle koncentrere sig om udvikling og forædling af software produkter, herunder REEFTmobile Ordrestyring.

Da mit hjerteblod ligger i at udvikle forretningsløsninger hos kunderne, var det en logisk konsekvens at tage denne udfordring op og starte som forhandler af REEFTmobile og partner til REEFT A/S.

Mere end 30 års erfaring med Service systemer

Igennem de sidste 30 år har jeg udviklet systemer til håndtering af Mobile ordrestyring / Field Service for firmaer, det være sig som udvikler hos B&O, Electrolux eller hos REEFT A/S.

Mit kendskab til alle processer i og omkring implementering af et Field Service Management system er derfor på et meget højt og detaljeret niveau.

Grundlæggende skal fokus ligge på organisationen og de mennesker der skal bruge systemerne og ikke teknikken bagved.

Teknikken skal selvfølgelig kunne løfte opgaven, men skal ikke være styrende.

Jeg har arbejdet med følgende områder indenfor Field Service:

  • Været en del af udviklingen af REEFTmobile siden 2003
  • Har indgående kendskab til integrationen til de enkelte økonomisystemer herunder Dynamics 365 BC, Uniconta, Navision, C5, E-conomic, Air-Boss, Dynamics AX, ARKA…
  • Implementeret mere end 200 kunder over de seneste 10-15 år, store som små

Jeg bringer min store erfaringen igennem mange års arbejde med integrationer til de forskellige økonomisystemer med ind i projekterne. 

Hvad er muligt og ikke mindst hvad er ikke muligt til de forskellige løsninger.

Så derfor kan jeg tilbyde endog meget stor indsigt i de forskellige faser i projektet med at indføre et Field Service Management system og kan bidrage med den viden der er opbygget igennem mange års erfaring med netop dette område.

Dertil kommer at Cetec ApS repræsenterer et system med mere end 20 års konstant udvikling og især meget høj stabilitet.

Optimer og styrk din forretning

Optimering handler om at gøre ting 'smartere', minimere ressourcespild, og om at 'fjerne' manuelle arbejdsgange.

Det er lettest blot at fortsætte som du plejer!

Du skal ikke gøre det for vores skyld, men for dine medarbejders- og kunder 's skyld og for virksomhedens bundlinje.