tom_guldahl_clausen

Tom Clausen, Erfaring / baggrund

Siden afslutningen af min IT uddannelse i 1986, har jeg i de første 15 år siddet med udvikling af systemer i og omkring Servicering af slutkunder. Det være sig ved udvikling af Service management systemer hos B&O, Journal systemer til kommuner hos DAC data i Vejle eller hos Electrolux.

Mit hjerteblod ligger i at udvikle forretningsløsninger hos kunderne og optimere de daglige processor således tingene kun gøres en gang og selvfølgelig digitalt.

Mere end 35 års erfaring med IT løsninger, herunder Service systemer

Igennem de sidste 35 år har jeg udviklet systemer til håndtering af Mobile ordrestyring / Field Service for firmaer, det være sig som udvikler hos B&O, Electrolux eller hos REEFT A/S.

Mit kendskab til alle processer i og omkring implementering af et Field Service Management system er derfor på et meget højt og detaljeret niveau.

Grundlæggende skal fokus ligge på organisationen og de mennesker der skal bruge systemerne og ikke teknikken bagved.

Teknikken skal selvfølgelig kunne løfte opgaven, men skal ikke være styrende.

Jeg har arbejdet med følgende områder indenfor Field Service:

  • I den sammenhæng har jeg implementeret mere end 200 kunder over de seneste 10-15 år, store som små

 

Jeg bringer min store erfaringen igennem mange års arbejde med integrationer til de forskellige økonomisystemer med ind i projekterne. 

Hvad er muligt og ikke mindst hvad er ikke muligt til de forskellige løsninger.

Så derfor kan jeg tilbyde endog meget stor indsigt i de forskellige faser i projektet med at indføre et Field Service Management system og kan bidrage med den viden der er opbygget igennem mange års erfaring med netop dette område.

Dertil kommer at Cetec ApS repræsenterer et system med mere end 20 års konstant udvikling og især meget høj stabilitet.

Optimer og styrk din forretning

Optimering handler om at gøre ting 'smartere', minimere ressourcespild, og om at 'fjerne' manuelle arbejdsgange.

Det er lettest blot at fortsætte som du plejer!

Du skal ikke gøre det for vores skyld, men for dine medarbejders- og kunder 's skyld og for virksomhedens bundlinje.
Forretningskonsulent, Digitaliseringskonsulent

Analytiske kompetencer, metoder og værktøjer

“Værktøjskassen skal være i orden”, det er vigtigt, at man som forretningskonsulent er analytisk og struktureret, og har en række metoder og værktøjer, man kan bringe i spil til kortlægning og analyse af kundens behov. Eksempler på dette kunne være evnen til at udarbejde en business case eller gennemføre en analyse af kundens forretningsprocesser.

 

Kendskab til kundens forretningsdomæne

“Vi skal vide, hvad kunden arbejder med”, Kendskab til kundens forretningsdomæne er i mange projekter en styrke. Jeg vil dog påstå, at en dygtig forretningskonsulent kan arbejde med et hvilket som helst forretningsdomæne og skabe værdi, alene ved sin erfaring og ved at stille de rigtige spørgsmål og anvende de rigtige værktøjer. Der er dog heller ingen tvivl om, at arbejdet er lettere, hvis man samtidigt har indblik i, hvad kundens forretning handler om. Hurtigt at kunne sætte sig ind i kundens forretning, er også en del af det at være forretningskonsulent.

 

Konceptuel forståelse for it

“Vi skal forstå, hvilken teknisk løsning, der bedst opfylder kundens behov” og da vi nu befinder os i it-branchen, skal man som forretningskonsulent også vide noget om it. Det skal ikke være på samme niveau som en softwarearkitekt, men en konceptuel forståelse for, hvilke typer løsninger, der vil kunne opfylde kundens behov, og hvordan de grundlæggende fungerer, er nødvendigt. Faktisk vil jeg vove at påstå, at det i mange henseender er en fordel, at forretningskonsulenten netop ikke kan gå ned i alle tekniske detaljer, idet der ville være en fare for at stirre sig blind på teknikken, frem for at bevare fokus på forretningens behov.

 

Kommunikative evner, facilitering og professionalisme

“Vi skal kunne tale med såvel forretningen som it”. Kommunikation er oftest en svær størrelse i it-projekter, da forskellige fagdiscipliner nogle gange med forskellige dagsordner skal samarbejde om at skabe den gode løsning. Her er det forretningskonsulentens rolle at hjælpe med at facilitere det fælles fodslag og sikre, at forretningens mål med løsningen nås. Det hører derfor naturligt til forretningskonsulentens rolle at kunne facilitere en workshop eller en proces. Herunder hører også de lidt mere bløde egenskaber som evnen til at lytte eller få forskellige parter til at indgå kompromisser.

Der findes naturligvis mange forskellige nuancer af ovenstående kompetencer og mange forskellige roller, som forretningskonsulenten kan have i de forskellige opgaver, som han eller hun kastes ud i. Men hvad synes I? Hvad er de vigtigste kompetencer i rollen som (it-) forretningskonsulent?